Artem BABIKOV

Bakalářská práce

Hnutí "Na životech černých záleží" proti rasismu v přehledu Evropy a Ruska

Movement "Black Lives Matter" and comparison of racist manifestation in Russia, Europe, and the USA.
Abstract:
This text is intended for all those interested in the general public, but above all as an edu-cational material for teachers of language and sociology at secondary schools. The work includes the development of racism, its current state and its influence on the modern culture. It also shows the relationship of racism with today's social issues and examples of racism occurring in America as well as in …více
Abstract:
Tento text je určen všem zájemcům z řad široké veřejnosti, především však jako vzdělávací materiál pro učitele jazyku a sociologie na středních školách. Práce zahrnuje etapy vývoje rasismu, jeho současný stav a vliv na moderní kulturu. Dále ukazuje souvislost rasismu v souladu se společenskou situací v rámci Ameriky a také příklady výskytu rasismu a jeho účinku v Evrope včetně Ruska. Charakteristiké …více
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2018
  • Vedoucí: Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BABIKOV, Artem. Hnutí "Na životech černých záleží" proti rasismu v přehledu Evropy a Ruska. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/