Tomáš KADERKA

Bakalářská práce

Elektronizace veřejné správy se zaměřením na projekt Czech POINT

Computerization of public sector administration focusing on the Czech POINT project
Anotace:
Tématem bakalářské práce je Elektronizace veřejné správy se zaměřením na projekt Czech POINT. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je definován pojem eGovernment, včetně jeho významu a přínosů. Dále je popsán vývoj eGovernmentu a překážky, se kterými se v průběhu realizace potýkal. Další část charakterizuje vybrané projekty fungující v rámci eGovernmentu jako je projekt …více
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is Computerization of public sector administration focusing on the Czech POINT project. Thesis is divided into the theoretical and practical part. Theoretical part defines the significance of eGovernment and its possible benefits and de-scribes some projects of eGovernment such as eGON project, Datové schránky, Portál veřejné správy, ePusa and Národní geoportál INSPIRE …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011
Identifikátor: 21471

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Miroslava Dolejšová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KADERKA, Tomáš. Elektronizace veřejné správy se zaměřením na projekt Czech POINT. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj