Tereza MIKULÁŠKOVÁ

Diplomová práce

Charakterizace "uvědomělého" hrdiny v budovatelské próze

Characterization of "conscious" hero in prose of socialist construction
Anotace:
Mikulášková, Tereza. Charakterizace "uvědomělého" hrdiny v budovatelské próze [Diplomová práce.] Ústí nad Labem 2014 - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedago-gická fakulta, katedra bohemistiky, 95 s. Překládaná diplomová práce analyzuje způsoby charakterizace hlavního hrdiny v budovatelských románech. V teoretické části jsou objasněny pojmy socialistický realismus a budovatelský román, v první …více
Abstract:
Mikulášková,Tereza. Characterization of conscious hero in prose of socialist construction. [Diploma thesis]. Ústí nad Labem 2014 University of Jan Evangelista Purkyně, Fakulty of education, Department of Czech Studies, 95 p. This thesis analyzes the ways of characterization of the protagonist in the prose of socialist construction. The theoretical part explains the concepts of socialist realism and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiří Koten, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKULÁŠKOVÁ, Tereza. Charakterizace "uvědomělého" hrdiny v budovatelské próze. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta