Mgr. Iva Hlaváčková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Fundraising v nestátní neziskové organizaci Alfa

Anotace:
Absolventská práce se zabývá problematikou fundraisingu nestátních neziskových organizací a analýzou fundraisingu konkrétní nestátní neziskové organizace. Teoretická část práce vymezuje nestátní neziskové organizace, možnosti jejich financování, definuje fundraising a jeho metody. Dále je představena důležitost fundraisera a existence fundraisingové strategie. V praktické části je zhodnoceno financování …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zdenka Kainarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

VOŠES A SPŠPT

vyšší odborný program:
Účetnictví a finance

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.