Libor LEDVINA

Bakalářská práce

Archetyp "la belle Juive" v dílech vybraných českých autorů 1. poloviny 19. století

Archetype of "La belle Juive" in the selected works of Czech writers from 1801 to 1850
Anotace:
Tato kvalifikační práce se zabývá mapováním archetypu "la belle Juive", krásné Židovky, v české literatuře 1. poloviny 19. století. K analýze archetypu "la belle Juive" v české literatuře byly vybrány texty Karla Hynka Máchy, Josefa Jiřího Kolára, Václava Klimenta Klicpery a Jana Kollára. Archetypy byly následně mezi sebou porovnány. V konečné fázi byly zasazeny do kontextu světové literatury.
Abstract:
This thesis deals with the analysis of the archetype "la belle Juive", the beautiful Jewess, in the Czech literature of the first half of the 19th century. For the analysis, the texts of Karel Hynek Macha, Josef Jiri Kolar, Vaclav Kliment Klicpera and Jan Kollar were chosen. Next, the archetypes were compered with each other. In the end, they were compared to the similar characters of world literature …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LEDVINA, Libor. Archetyp "la belle Juive" v dílech vybraných českých autorů 1. poloviny 19. století. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Český jazyk se zaměřením na vzdělávání