Mgr. Kateřina Klajsnerová

Bakalářská práce

Ageismus a sociální postavení seniorů ve společnosti

Ageism and a social status of seniors in a society
Anotace:
Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na problematiku ageismu ve stáří. Práce pojednává o sociálním postavení seniorů ve společnosti a o chování společnosti k osobám staršího věku z pohledu seniorů. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem senioři vnímají život v důchodu, jaká stanoviska zaujímají k fenoménu ageismu a stáří obecně. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část …více
Abstract:
In my bachelor thesis I focused on the problems of ageism of old age. The work deals with a social status of old people in our society and with the behaviour of the society to the elders, both from the view of seniors. The goal of this work is to find out how do the seniors see a life in their old age, how do they perceive the ageism and old age generally. The work is divided into two parts. A theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas