Mgr. Daniel BIZOŇ

Disertační práce

On Communicative Behaviour of Protagonist Character in Computer Role-Playing Games. How to Do Things with Words in Videogames

On Communicative Behaviour of Protagonist Character in Computer Role-Playing Games.
Abstract:
Tato disertační práce se zabývá popisem dialogů v počítačových hrách na hrdiny určených pro jednoho hráče. Metodologie práce je založena na konverzační analýze, teoriích zdvořilosti (Brown & Levinson, Watts) a nezdvořilosti (Culpeper). Korpus pochází ze dvou herních titulů - Fallout (1997) a Fallout 3 (2009). Systém střídání replik a sociální interakce jsou popsány pomocí konverzační analýzy. Zdvořilostní …více
Abstract:
This thesis deals with the description of dialogues of single-player role-playing computer games. Its methodology is based on conversation analysis, politeness (Brown & Levinson, Watts), and impoliteness (Culpeper) theories. The corpus data is taken from two game titles - Fallout (1997) and Fallout 3 (2009). Turn-taking and structure of social action is described using conversation analysis. Politeness …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renata Tomášková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BIZOŇ, Daniel. On Communicative Behaviour of Protagonist Character in Computer Role-Playing Games. How to Do Things with Words in Videogames. Ostrava, 2017. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta