Bc. Thu Thao Ngo

Diplomová práce

Politická integrace Vietnamců v ČR: Zkoumání participace napříč generacemi

Political integration of Vietnamese ethnic minority in the Czech Republic: Research of political participation between generations
Anotace:
Diplomová práce zkoumá politickou participaci vietnamské národnostní menšiny v České republice se zaměřením na srovnání první a druhé generace. Hlavním cílem práce je zodpovědět otázku, zda existuje politická participace vietnamské menšiny v českém prostředí, jaké faktory ovlivňují míru politické participace a zda lze vysledovat rozdíly mezi první (starší) a druhou (mladší) generací vietnamské menšiny …více
Abstract:
Diploma theses researches political participation of Vietnamese ethnic minority in the Czech Republic focusing on comparison the first and the second generation. Main goal of this text is find if there is any political participation of Vietnamese ethnic minority in the Czech republic, which variables have an affect on political participation and if there are any differences between older and younger …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií