Bc. Radek MÍKA

Diplomová práce

Motivace k migraci a očekávání migrantů ve vztahu k životu v Evropské unii

Migration motivation and the expectation of migrants in relation to the life in European Union
Anotace:
Diplomová práce se zabývá motivací migrantů k podstoupení cesty na vnější hranice Evropské unie v oblasti Středozemního moře a jejich očekáváním v souvislosti s životem v Evropě. Práce je dále zaměřena na analýzu vzájemné interakce debriefera a migranta v procesu debriefingu, který je zdrojem informací vztahujících se k migraci. Teoretická část si klade za cíl zmapovat fenomén současné migrace, její …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the motivation of migrants to undertake the journey across the external borders of the European Union in the Mediterranean area, their expectations in relation to the life in Europe. The thesis i salso focused on the analysis of mutual interaction of debriefer and migrant during debriefing proces, which is a source of information related to migration. The teoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. David Karel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÍKA, Radek. Motivace k migraci a očekávání migrantů ve vztahu k životu v Evropské unii. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.