Bc. Pavla Faltýsková

Diplomová práce

Kláštery a jejich využívání v současnosti. Vybrané příklady z jižní Moravy

Monasteries and their usage in present. Selected examples from Southern Moravia
Anotace:
Diplomová práce pojednává o významu klášterů, které patří mezi výrazné prvky církevní architektury. První kláštery byly budovány na našem území za účelem šíření křesťanství a prošly více než tisíciletým vývojem. Byly místy duchovního rozjímání a zázemím pro činnost řeholních řádů. Na dlouhou dobu se staly uznávanými středisky kultury a vzdělanosti. Plnily však i další významné role, především v poskytování …více
Abstract:
This thesis deals with meaning of monasteries which belong to expressive elements of church architecture. First monasteries were builted on our territory towards spread of Christianism and passed by progress which took more than thousand years. Monasteries were places for spiritual meditation and rear for activities of regular friaries. For long time they were respected centers of culture and education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře