Bc. Alena Růžičková

Diplomová práce

Lisabonská smlouva a suverenita státu

The Lisbon Treaty and the Sovereignity of the State
Anotace:
Lisabonská smlouva vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009, čímž se uzavřel několikaletý proces vyjednávání o institucionálních otázkách Evropské unie. Smlouva mění stávající zakládající smlouvy EU (Smlouvu o EU a Smlouvu o založení ES), aniž by je nahrazovala. Poskytuje Evropské unii odpovídající právní rámec a nástroje pro řešení budoucích výzev a naplnění očekávání občanů. Smlouva posiluje úlohu …více
Abstract:
Entering into force of the Lisbon Treaty on 1st December 2009 was the enclosure of several years’ negotiations about institutional issues of the European Union. The Treaty amends the current EU treaties (the EU Treaty and the Treaty establishing the EC) without replacing them. It provides the European Union an appropriate legal framework and tools for solving future challenges and filling expectations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: doc. Dr. iur. Mag. phil. Harald Christian Scheu, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní