Theses 

Příprava a využití rekreačních a sportovních koní – Barbora KOČANDRLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zemědělská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů

Barbora KOČANDRLOVÁ

Bakalářská práce

Příprava a využití rekreačních a sportovních koní

The preparation and use of recreational and sports horses

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a využitím rekreačních a sportovních koní. Rekreační koně slouží pro zábavu, na vyjížďky, popřípadě na hobby závody. Sportovní koně (parkuroví, drezurní) jsou zaměřeni na určitou disciplínu, ve které závodí. V praktické části jsou sledovány pracovní a klidové aktivity koní rekreačních, parkurových a drezurních. Předmětem pozorování byl režim koní v měsících květen až srpen. V činnosti koní je vyhodnoceno procentuální rozložení práce: 1. v terénu 2. přiježďování 3. skoková práce 4. na lonži 5. ve volnosti 6. závody 7. odpočinek koní. V detailním rozpracování je pak možno vidět, kolik průměrně hodin za sledované období koně jednotlivých skupin danou aktivitou strávili. Podrobným sledováním bylo zjištěno, že nejčastější pohybovou aktivitou rekreačních koní je práce v terénu (11 dní/kůň/měsíc). U sportovních koní je nejčastější aktivitou přiježďování (parkuroví 7,8 dní/kůň/měsíc, drezurní 7,9 dní/kůň/měsíc). Nejméně je pracováno se všemi skupinami ve volnosti (rekreační 0,1 dní/kůň/měsíc, parkuroví 0,3 dní/kůň/měsíc, drezurní 0,1 dní/kůň/měsíc).

Abstract: The bachelor´s thesis deals with the preparation and use of recreational and sports horses. The recreational horses are mainly used for entertainment, riding or leisure (hobby) competitions whereas sports horses (show jumping horses, dressage horses) are used primarily for a certain discipline in which they compete. In the practical part of the thesis, occupational and leisure activities show jumping horses, dressage horses and recreational horses are mentioned. The subject of my observation was the riding regime, that took place between May and August. The activities that the horses were engaged in were evaluated on the basis of the percentage distribution of each work: fieldwork, the riding area, jumping, work on the lunge, work from the ground, competitions and relaxation time of horses. In the detailed analysis, we can see how many hours the horses spent in the given activity through the period of four months. It was found that the fieldwork was the most common physical activity of recreational horses (11 days/horse/month). The most common activity the sports horses were engaged in was work in the riding area (show jumping 7.8 days/horse/month, dressage 7.9 days/horse/month). All groups of horses spent the least amount of time on working from the ground (recreational 0.1 days/horse/month, show jumping 0.3 days/horse/month, dressage 0.1 days/horse/month).

Klíčová slova: kůň, sportovní kůň, rekreační kůň, výcvik koní, příprava koní

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Zedníková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=37019 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

Jak správně citovat práci

KOČANDRLOVÁ, Barbora. Příprava a využití rekreačních a sportovních koní. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 16:20, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz