Mgr. Zuzana Hiadlovská, Ph.D.

Disertační práce

Behavioural strategies of two house mouse subspecies (Mus musculus musculus, M.m. Domesticus)

Behavioural strategies of two house mouse subspecies (Mus musculus musculus, M.m. Domesticus)
Anotace:
Na různých úrovních od jedinců v populacích po skupiny druhů byly v nedávné době pozorovány a popsány kategorie vzájemně korelovaných typů chování. Jeden z nejvýraznějších behaviorálních typů, agresivita, je často mezi jedinci velmi variabilní, avšak konkrétní úroveň agresivity se zpravidla u daného jedince zachovává bez ohledu na kontext, ve kterém se tento jedinec nachází. S úrovní agresivity můžou …více
Abstract:
Categories of correlated types of behaviour have recently been described on various levels, from individuals to groups of species. Aggressiveness, one of the most district behaviours, is often very variable between individuals, but the individual level of agonistic display remains constant for a particular animal across various contexts. Other traits, like novelty seeking, exploration or parental effort …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2014
  • Vedoucí: prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. František Sedláček, CSc., doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D., Carole Smadja, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta