Bc. Dominika Volfová

Bakalářská práce

Absolutní sluch z hlediska současné hudební praxe

Perfect pitch from the perspective of the contemporary musical practice
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o problematice absolutního sluchu, a to jak z hlediska teoretického, tak praktického. Pro uvedení do problému je za potřebí nejdříve definovat hudební sluch, z pohledu zejména psychologie a fyziologie. Stěžejní kapitola práce pojednává o absolutním sluchu jako jevu hudební psychologie a o aspektech s ním souvisejících. Další část práce se zabývá výhodami a nevýhodami absolutního …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of perfect pitch, both from the theoretical and practical point of view. In order to present the topic, there is first necessary to define a musical context from perspective of psychology and physiology. The main chapter engages in perfect pitch as a phenomenon of the musical psychology and in its related aspects. The next part looks into the advantages and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda

Práce na příbuzné téma