Josef Fiedler

Bakalářská práce

Dobývání znalostí z databází na datech společnosti Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o.

Knowledge Discovery in Databases on the Data of Rohde & Schwarz Vimperk plant, Ltd.
Anotace:
Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o. produkuje špičkové přístroje jako osciloskopy, signální generátory nebo spektrální analyzátory. Tato zařízení jsou tvořena jednou nebo více DPS (deska plošných spojů), které jsou zde osazovány. Právě data z oddělení osazování DPS jsou předmětem analýzy. Ve své práci se zaměřuji na hledání vztahu mezi daty z osazovací linky pro jednotlivé DPS a chybami těchto DPS …více
Abstract:
The Rohde & Schwarz Vimperk plant, Ltd. produces high-end devices such as oscilloscopes, signal generators or spectrum analyzers. These devices consist of one or more PCBs (printed circuit boards), which are assembled here. It is the data from the PCB Assembly department that are the subject of the analysis. This work is focused on finding a relationship between data from the assembly lines for individual …více
 

Klíčová slova

DPS CRISP-DM DZD

Keywords

KDD Data Mining PCB
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2021
  • Vedoucí: David Chudán
  • Oponent: Petr Berka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/84457

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika