Bc. Pavol Babinčák

Diplomová práce

Analýza chování lidí při řešení Nurikabe

Human problem solving of Nurikabe puzzle
Abstract:
This work is concerned with specifying complexity rating of the logic puzzle Nurikabe. It describes development of the program for gathering data of human solutions and its deployment on the web Proso. For understanding of the solving methods there was created a solver which partially simulates techniques used by people to solve the puzzle. The properties of simulator are compared with the data gathered …více
Abstract:
Práca sa zaoberá určením obtiažnosti zadaní logickej úlohy Nurikabe. Popisuje vytvorenie prehrávača pre získanie dát z riešení ľuďmi a jeho nasadenie na webe Proso. Pre pochopenie postupov riešenia ľuďmi bol vytvorený riešič, čiastočne simulujúci techniky, ktoré ľudia používajú pre riešenie. Vlastnosti simulátora sú porovnávané z dátami získaných z riešení ľuďmi. Pre určenie obtiažnosti zadaní boli …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Jarušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.