Bc. Ivana IVANUŠIĆOVÁ

Diplomová práce

Využití teritoriálního marketingu jako nástroje pro rozvoj cestovního ruchu ve městě Otrokovice

A Using of Territorial Marketing as a Tool for Development of Tourism in Otrokovice
Anotace:
Předmětem diplomové práce je teritoriální marketing vztahující se k rozvoji cestovního ruchu na vybraném území. Práce je rozdělena do dvou částí. První teoretická část práce vychází z odborné literatury. Jejím obsahem je definování teritoriálního marketingu a jeho užší vymezení k městu. Zároveň podává stručný přehled o cestovním ruchu a jeho právní úpravě v České republice. Ve druhé praktické části …více
Abstract:
Subject of the diploma thesis is territorial marketing related to development of tourism in regions and cities. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The first one has been compiled on the basis of literature and it also includes principal concepts related to the territorial marketing, tourism and related legislation in the Czech republic. The second part, the practical, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012
Zveřejnit od: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Jiří Zicha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

IVANUŠIĆOVÁ, Ivana. Využití teritoriálního marketingu jako nástroje pro rozvoj cestovního ruchu ve městě Otrokovice. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe