Bc. Silvia Kopecká

Diplomová práce

Názory pracovníků na vzdělávací potřeby a současnou podobu vzdělávacího systému organizace

Opinions of employees on learning needs and education system in concrete firm
Abstract:
The aim of this thesis was to find out what are the benefits and shortcomings of the educational system of the company in terms of employees' responses to the educational options of the system. In this way, we wanted to highlight the growing importance of education and human resources development in the firm and the satisfaction of learning needs of individuals. The main finding was that the benefits …více
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce bolo zistiť, aké sú prínosy a nedostatky vzdelávacieho systému podniku z hľadiska reakcií zamestnancov na vzdelávacie možnosti systému. Týmto spôsobom sme chceli poukázať na vzrastajúci význam vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov v podniku i na uspokojovanie vzdelávacích potrieb jedincov. Hlavným zistením bolo, že medzi prínosy vzdelávacieho systému možno zaradiť zameranosť …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií