Markéta ZAORALOVÁ

Diplomová práce

Vliv komplexní léčby na tělesnou zdatnost, antropometrické parametry, subjektivní hodnocení kvality života a symptomů u pacientů s obstrukční spánkovou apnoe

The Effect of Complex Treatment on the Physical Condition, Anthropometric Parameters and Subjective Assessment of the Quality of Life in Patients with Obstructive Sleep Apnea
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlivem šestitýdenní léčby u pacientů s obstrukční spánkovou apnoe. V práci byl hodnocen vliv na tělesnou zdatnost, antropometrické parametry, kvalitu života a symptomy onemocnění. Studie se zúčastnilo 14 pacientů s nově diagnostikovaným syndromem obstrukční spánkové apnoe, kteří absolvovali šestitýdenní komplexní léčbu. Pacienti byli rozděleni na 2 skupiny. První skupina absolvovala …více
Abstract:
The diploma work deals with the effect of the six week treatment of patients with obstructive sleep apnea. The effect on physical condition, anthropometric parameters and symptoms of illness were assessed. Fourteen patients with a newly diagnosed syndrome known as obstructive sleep apnea, who underwent a six week complex treatment, participated in the study. The patients were divided into two groups …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2013
Zveřejnit od: 28. 6. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAORALOVÁ, Markéta. Vliv komplexní léčby na tělesnou zdatnost, antropometrické parametry, subjektivní hodnocení kvality života a symptomů u pacientů s obstrukční spánkovou apnoe. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.6.2023

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné do 28. 6. 2023
  • Po tomto datu bude práce dostupná: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Fakulta tělesné kultury

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.