Květa Saskie VELKOVÁ

Bakalářská práce

Paliativní péče jako součást ošetřovatelství

Palliative care as a part of nursing
Anotace:
V této bakalářské práci se zabýváme vzděláním v paliativní péči. Zaměřily jsme se na především všeobecné setry které v oblasti paliativní péče pracují. Práci jsme rozdělily na část teoretickou a praktickou. V teoretické části popisujeme pojem paliativní péče, její historii a fungováním. Poslední část je věnována všeobecným sestrám, jejich vzdělávání a komunikací v paliativní péči.
Abstract:
In this bachelor thesis you focus on education in palliative care. We focused mainly on general nurses who work in the field od palliative care. We divided the work into a theoretical part and practical part. In the theoretical part we describe the concept od palliative care, its history and functioning. The last part is devoted to general nurses, their education and communication in palliative care …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Václava Zvardoňová Maříková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VELKOVÁ, Květa Saskie. Paliativní péče jako součást ošetřovatelství. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/