BcA. Petr JANÁK

Bakalářská práce

praktická část: natočit loutkovou, papírkovou, kreslenou, počítačovou či jinou experimentální technologií animovaný film dle témat níže uvedených v délce od 1 minuty do 7 minut na téma horror. Život a dílo Jana Švankmajera.

Life and work of Jan Svankmajer.
Anotace:
Ve své písemné práci popisuji život a dílo Jana Švankmajera. Zabývám se jeho dosavadní tvorbou, pokouším se zformovat nejdůležitější myšlenky a popsat nekteré pohnutky, jenž vedou Jana Švankmajera k tvorbě. Praktická část zahrnuje tvorbu krátkého animovaného filmu "Záhuba - Sensuální koncept" na motivy básně Charlese Budleairea "Záhuba"
Abstract:
In my paper I describe life and work of Jan Svankmajer. Im describing his activities up to now and Im trying to describe reasons of his activities. Practical part includes making of a film "Destruction - Sensual conception" based on Charles Baudleaire poem "Destruction"
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2008
Zveřejnit od: 12. 5. 2008
Identifikátor: 5189

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2008
  • Vedoucí: Ivo Hejcman

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANÁK, Petr. praktická část: natočit loutkovou, papírkovou, kreslenou, počítačovou či jinou experimentální technologií animovaný film dle témat níže uvedených v délce od 1 minuty do 7 minut na téma horror. Život a dílo Jana Švankmajera. . Zlín, 2008. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 12. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 5. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Klasická animovaná tvorba