Bc. Tomáš Král

Master's thesis

Advanced authentication in Java applications using Kerberos protocol

Advanced authentication in Java applications using Kerberos protocol
Abstract:
Tato práce se zabývá autentizací a autorizací v Java aplikacích s využitím protokolu Kerberos. Zejména možností uložení servisního lístku na flash disk nebo na čipovou kartu a jeho pozdějším použitím na jiném počítači pro autentizaci/autorizaci přístupu k nějaké aplikaci. V rámci práce byly vytvořeny aplikace demostrující uložení lístku na flash disk, nebo na čipovou kartu a jeho následné použití s …more
Abstract:
This thesis deals with authentication and authorization in Java applications using Kerberos protocol. Especially with the possibility of saving a service ticket on a flash drive or on a smart card and later using it on another machine to make an authorized service request to a third party application. Demonstration applications showing a working solution for both --- saving of a ticket and using of …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Pavel Tuček
  • Reader: RNDr. Ondřej Krajíček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Informatics / Computer Systems

Theses on a related topic