Kateřina SUCHÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Didaktické působení vybraných pomůcek v environmentální výchově v MŠ

The influence of selected didactical aids in environmental education at kindergarten.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá různě vybranými didaktickými pomůckami využitými v environmentální výchově, která je nedílnou součástí výchovněvzdělávacího procesu v mateřské škole. Teoretická část definuje environmentální výchovu, ukotvení v Rámcovém vzdělávacím programu, metody cíle i rizika. Dále se zabývá výchovou a vzděláváním cílové skupiny, tzn. předškolní období. Praktická část obsahuje zásobník …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with selected didactic tools used in environmental education which is an integral part of the educational process in kindergartens. The theoretical part defines environmental education, its position in the framework educational programme, methods, goals and risks. It also deals with the upbringing and education of the target group, i.e. pre-school children. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Jan Petr, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SUCHÁNKOVÁ, Kateřina. Didaktické působení vybraných pomůcek v environmentální výchově v MŠ. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses et2izl et2izl/2
20. 3. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulánová, L.
20. 3. 2019
Bulánová, L.
21. 3. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.