Pavlína TOPORSKÁ

Bakalářská práce

Marketingový informační systém měst - nástroj TourMIS

TourMIS - a tool for Marketing information system (MIS) of cities
Anotace:
Tato bakalářská práce je tématicky zaměřena na marketingový informační systém měst ? nástroj TourMIS, který je určen především k hodnocení cestovního ruchu ve městech a destinacích. Teoretická část práce charakterizuje samotný cestovní ruch a zmiňuje důvody nutné k vedení podobné analýzy, uvádí základní informace o statistice a marketingu orientovaném na cestovní ruch. Praktická část bakalářské práce …více
Abstract:
This bachelor work is thematically focused on the marketing information system of cities ? tool TourMIS, which is primarily determined to evaluate tourism in cities and destinations. The theoretical part describes tourism and identifies reasons which are necessary to conduct analysis, basic of statistics and marketing, especially marketing focused on tourism. The practical part of this bachelor work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012
Zveřejnit od: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Boruta

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOPORSKÁ, Pavlína. Marketingový informační systém měst - nástroj TourMIS. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Geografie a regionální rozvoj