Bc. Barbora Drachovská

Diplomová práce

Anatomie dezinformace z pohledu vybraných mediálních kauz

Anatomy of misinformation from the perspective of selected media cases
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je věnována tématu dezinformace z pohledu vybraných mediálních kauz. Autorka se v textu práce pokouší nalézt vhodnou metodu pro výzkum dezinformačních kauz v tištěných médiích. Použitím komparace tří mediálních kauz z různých časových období se autorka snaží poukázat na to, že v daném vzorku kauz existuje určitý univerzální postup při konstrukci dezinformace. Komunikační …více
Abstract:
This master thesis investigate the theme of misinformation from the perspective of selected media cases. The author of the thesis tries to find a suitable method for research of misinformation media cases in print media. Using the comparison of three media cases from different time periods, the author tries to point out that there are some universal procedures in the construction of misinformation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií