Vojtěch Sedláček

Bakalářská práce

Porovnání přídavných drátů při svařování metodou MAG

Anotace:
Cílem této bakalářské práce je ověření pravdivosti tvrzení, že pro vznik kvalitního svarového spoje musí být přídavný a základní materiál stejného nebo velmi podobného chemického složení. V práci je blíže popsána technologie svařování MAG, která v dnešní době patří mezi nejpoužívanější metody svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. Velká část této bakalářské práce se zabývá strukturou kovu …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to verify the claim that for possibility to create a weld seam with sufficient quality must be additional material with same or very similar chemical composition as main material. The thesis closely describes MAG welding technology, which is one of the most used welding methods for unalloyed and low alloy steels nowadays. Big part of this bachelor thesis deals with …více
 

Klíčová slova

ocel austenit ferit svar svařován
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Iva Nová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sedláček, Vojtěch. Porovnání přídavných drátů při svařování metodou MAG. Liberec, 2019. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní