Veronika Janusová

Bakalářská práce

Mezinárodní migrace a Česká republika: příležitost nebo hrozba?

International migration and the Czech Republic: an opportunity or a menace?
Anotace:
V bakalářské práci se analyzuje, zda je mezinárodní migrace do České republiky příležitost nebo hrozba. Jako příležitost je chápán postoj OECD, který hovoří o tom, že ekonomický růst ČR se nedá bez migrantů udržet. Prostřednictvím výzkumů veřejného mínění v letech 2009 až 2019 je analyzováno vnímání migrantů jako příležitosti nebo hrozby ze strany Čechů. Přestože s odkazem na demografické stárnutí …více
Abstract:
The Bachelor thesis analyses whether the international migration to the Czech Republic is an opportunity or a threat. The OECD's position is understood as an opportunity which talks about the fact that the Czech Republic's economic growth cannot be sustained without migrants. Through opinion polls between 2009 and 2019, the perception of migrants as an opportunity or threat by Czechs is analysed. Although …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Bohuslav Pernica, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janusová, Veronika. Mezinárodní migrace a Česká republika: příležitost nebo hrozba?. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management ochrany podniku a společnosti