Theses 

Kreativní cestovní ruch - komparace vybraných přístupů v praxi – Ing. Jana Tůmová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch

Ing. Jana Tůmová

Bakalářská práce

Kreativní cestovní ruch - komparace vybraných přístupů v praxi

Creative Tourism - the comparation of the selected approaches in the practice

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Kreativní cestovní ruch – komparace vybraných přístupů v praxi“ je vytvoření přehledu základních teoretických poznatků o nové formě kulturního turismu. První část se zaměřuje na popis kulturního cestovního ruchu a jeho přerod v aktivnější a interaktivnější formy. Dále je popsán kreativní přístup, a to na příkladu kreativního odvětví, kreativních měst a kreativní třídy společnosti. Další část práce se zaměřuje na definici kreativního turismu a jeho typologii. Uvedené teoretické poznatky jsou následně aplikovány v praxi na příkladu dvou případových studií. Závěr práce se pak zabývá komparací vybraných přístupů a z ní plynoucí doporučení.

Abstract: The goal of the submitted thesis “Creative Tourism – the comparison of the selected approaches in practice” is to establish an overview of basic theoretical knowledge concerning new type of cultural tourism. First part of the thesis focuses on the description of cultural tourism and its transformation into more active and interactive forms. Next chapter describes the creative approaches on the example of creative industry, creative cities and creative class. Following part of the bachelor thesis is concentrated on the definition of creative tourism and its typology. Mentioned theoretical knowledge is then applied in practice on the example of two case studies. Finally, the thesis presents the comparison of the selected approaches and recommendation resulting from this comparison.

Klíčová slova: Kulturní cestovní ruch, nové trendy cestovního ruchu, kreativní přístup, kreativní cestovní ruch, kreativní zážitky, Cultural tourism, new trends in tourism, creative approach, creative tourism, creative experienc

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 15:04, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz