Ing. Rufat Gafarov

Master's thesis

Evaluation of the financial position and the performance of Tesla, Inc.

Evaluation of the Financial Position and Performance of Tesla, Inc.
Abstract:
Cílem diplomové práce je identifikovat finanční výsledky Tesly a zjistit, jak zvládají finanční pozici společnosti. Pro identifikaci vlivů na finanční výkonnost bylo použito několik poměrů. Za prvé, poskytli jsme základní informace o produkci Tesly a některé obchodní analýzy, abychom ukázali, jak Tesla podniká a řídí své obchodní bariéry. Za druhé, finanční ukazatele byly vypočteny a komentovány finanční …more
Abstract:
The thesis aims to identify Tesla’s financial performance and see how they handle the financial position of the company. To identify influences on financial performance, several ratios have been used. Firstly, we have given background information about Tesla’s production and some business analysis to show how Tesla does business and manage its business barriers. Secondly, financial ratios have been …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Luděk Benada, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Finance and Accounting / Finance (Eng.)

Theses on a related topic