Jan Podavka

Bakalářská práce

Webové aplikace a vliv šifrování na jejich rychlost

Web applications and the influence of an encryption on their responses
Anotace:
Tato bakalářská práce řeší otázku, jaký vliv má šifrování dat na webových stránkách na velikost databáze a reakci systému. Tato otázka je řešena pomocí testování šifrovacích metod na systému Raspberry Pi. Práce v teoretické části popisuje šifrovací algoritmy. Dále popisuje, jakým způsobem zabezpečit web, kde použít šifrování na webu a jaké použít. Praktická část je zaměřena na vliv šifrování na systém …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with how the size of the database and response of the system is influenced by an encryption of the data on the websites. This issue is solved by means of testing of encryption methods on the Raspberry Pi. Theoretical part of the thesis describes the encryption algorithms. It also describes how to secure the website and where to use the encryption on the web and what kind …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: Jaromír Veber
  • Oponent: Tomáš Klíma

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41658

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.