Bc. Daniel Skrčený

Bakalářská práce

Role neziskových organizací pro rozvoj regionu

The role of non-profit organizations in the development of the region
Anotace:
Práce představuje problematiku nestátních neziskových organizací. V práci je zmíněno všeobecné představení nejrozšířenějších nestátních neziskových organizací v ČR a především jejich fungování a role při rozvoji kladenského regionu. Práce se zaměřuje na konkrétní občanské sdružení, které funguje v kladenském regionu od roku 1969. Práce představuje jeho vznik, fungování a provázanost současnosti s minulostí …více
Abstract:
The work is focused on the issue of non-governmental non-profit organizations. The goal is to introduce the broadest non-governmental organizations in the Czech Republic in general, mainly their operations and role in the development of the Kladno region. The work is focused on a concrete civil society organization operating in the Kladno region since 1969. Its foundation, operation and the cohesion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní