Ladislav Pospíšil

Bakalářská práce

Projekt vnitřní kanalizace v rodinném domě s napojením na kořenovou ČOV a využitím dešťové vody

The Project of Internal Sewerage in a Family House with Connected to the Root Sewage and Rainwater
Anotace:
Pospíšil Ladislav, Projekt vnitřní kanalizace v rodinném domě s napojením na kořenovou ČOV a využitím dešťové vody. Ostrava, 2018. Bakalářská práce. VŠB-TUO, Fakulta stavební. Tématem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro novostavbu rodinného domu se zaměřením na vnitřní kanalizaci. Jejím čistěním přes septik, vegetační kořenovou čistírnu odpadních vod a odvodem do vodního toku …více
Abstract:
Pospíšil Ladislav, The Project of Internal Sewerage in a Family House with Connected to the Root Sewage and Rainwater, Ostrava, 2018. Bachelor thesis. Technical University, Faculty of Civil Engineering. The theme of this thesis is the elaboration of project documentation for the new family house with a focus on internal sewerage. Cleaning it through a septic tank, vegetation root sewage treatment plant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Irena Svatošová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava