Theses 

Je eutanazie opravdu "dobrá smrt"? – Terezie Fojtíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Terezie Fojtíková

Bakalářská práce

Je eutanazie opravdu "dobrá smrt"?

Is Euthanasia Really "Good Death"?

Anotace: Eutanazie je v současné době často diskutované téma kvůli možnosti volby tzv. ?práva zemřít? v případě terminálního stavu člověka. Právní řád České republiky však žádnou alternativu eutanazie nedovoluje. Cílem práce je předložení argumentů, které by pomohly zorientovat se v problematice týkající se fenoménu eutanazie. Čtenář si tak může individuálně a svobodně zodpovědět na otázku, která je tématem předkládané práce, zda je eutanazie skutečně ?dobrou smrtí?, neboť nalézt univerzální reálnou odpověď není možné

Abstract: Currently, euthanasia is a widely discussed issue because of the option of the "right to die" in the case of a terminal condition of a person. However, the legal order of the Czech Republic does not allow any form of euthanasia. The aim of the paper is to present arguments to help the readers become familiar with the issues concerning euthanasia and to allow them to individually and freely answer the question which is the topic of the present paper, whether euthanasia really is a "good death", since to find a real universal answer is not possible

Klíčová slova: Eutanazie, doktríny lidských práv, lékařská etika, lidská důstojnost, právo zemřít, paliativní péče, hospicová péče, role rodiny, rituály

Keywords: Euthanasia, human rights doctrines, medical ethics, human dignity, right to die, palliative care, hospice care, role of family, rituals

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: Marta Cincialová
  • Oponent: Jakub Doležel

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2010 dostupné: světu
PDF PDF

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 00:46, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz