Bc. Adriana Jakubcová

Bakalářská práce

Materiálna a formálna publicita obchodného registra

Formal and Material Publicity of Business Commercial
Abstract:
Bachelor work with subject-matter material and formal publicity of Business Commercial presents a complex view of the issue with focus on providing better orientation between legislation governing this area. The core of the work is divided into three main chapters, namely the commercial register, publicity and its legal effects and substantive and procedural rules of the commercial register, which …více
Abstract:
Bakalárska práca na tému materiálnej a formálnej publicity obchodného registra predstavuje ucelený pohľad na uvedenú problematiku s dôrazom na poskytnutie ľahšej orientácie medzi právnymi predpismi, ktoré upravujú túto oblasť. Jadro práce je rozdelené do troch hlavných častí, a to obchodný register, publicita a právne účinky a hmotnoprávna a procesnoprávna úprava obchodného registra, ktoré sú rozpracované …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Edita Hajnišová, PhD.
  • Oponent: JUDr. Adriána Palajová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře