Bc. Michal Bím

Diplomová práce

Systémy včasného varování v silničním provozu

Systems of the Early Warning in Road Traffic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá systémy včasného varování v silničním provozu a oznámením problémů na trase. Seznamuje také s pomocníky ve vozidlech, kteří pomáhají dopravním nehodám předcházet či mírnit jejich následky. V úvodu práce je zmapován aktuální stav situace na českých silnicích. V další části se diplomová práce věnuje systémům včasného varování, které se používají v zahraničí a bylo by možné je …více
Abstract:
The diploma thesis occupies with the systems of early warning and announcing troubles in the traffic on the route. Moreover the thesis introduces built-in assistants in cars, which help to prevent the traffic accidents or reduce their consequences. In the introduction it is described the current situation on the Czech roads. In the next part the diploma thesis is dedicated to find interesting solutions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015
Zveřejnit od: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bím, Michal. Systémy včasného varování v silničním provozu. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta