Theses 

Sociální sítě a internet a jejich využití v sociální práci – Martin Synek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Martin Synek

Bakalářská práce

Sociální sítě a internet a jejich využití v sociální práci

Social network & internet and their use in social work

Anotace: Bakalářská práce se zaměří na možnosti využití sociálních sítí a webových stránek v sociální práci. Bude se zabývat šíří a kvalitou jak prezentace, tak i komunikace jednotlivých institucí a skupin z oblasti sociální práce na internetu.V teoretické části budou popsány základní pojmy a představeny zkoumané organizace.V metodické části bude následovat analýza internetových prezentací jednotlivých organizací. Poté výzkum pomocí otázek na pracovníky vybraných organizací ukáže, do jaké míry jsou v současnosti využívány těmito organizacemi online služby. Ať už pouze ke komunikaci, tak i k oboustranné pomoci (v prvním případě pomoc klientovi ze strany organizace, v druhém pak, v případě neziskových organizací, pomoc ze strany veřejnosti organizaci). Rovněž nastíní, jakým směrem se mohou inovace v oblasti sociálních sítí prolínat se sociální prací a jak tuto syntézu a vzájemnou spolupráci do budoucna prohlubovat a využívat jejích výhod.

Abstract: The bachelor thesis will focus on the use of social networks and websites for social work. Thesis will study the extent and quality of both presentation and communication of social-work institutions on the internet.In the theoretical part of thesis, basic terms will be described and the researched institutions introduced. The methodical part of thesis will deal with the analysis of the internet presentation of individual organizations. Consequently, research in the form of questions with social workers in the selected institutions will reveal the extent to which the organizations use online services, be it only for communication or mutual help (firstly, the help to the client from the institution and secondly, the public support to non-profit institutions). Moreover, the research will illustrate how the innovation in social network area can be reflected in social work and how such reflection and mutual cooperation can be deepened and its benefits used.

Klíčová slova: sítě sociální, internet, práce sociální, služby sociální, nástroje IT

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: PaedDr. Karel Myška, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Martin Smutek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 9. 2018 dostupné: světu
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Text práce Text práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 08:35, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz