Pavlína Sládková

Master's thesis

Využití IT nástrojů při organizaci ESN CZ National Platform

Usage of IT tools while organizing ESN CZ National Platform
Abstract:
Prostředí studentských organizací nabízí mnoho možností, jak si vyzkoušet řadu skutečných projektů s reálným rozpočtem a termíny. Ovšem vysoká fluktuace členů těchto organizací a nedokonalý způsob předávání znalostí mezi odcházející a nastupující generací zpomaluje zdokonalování procesů i realizace jednotlivých projektů. Tato práce popisuje plánování, přípravu, realizaci a vyhodnocení konkrétního projektu …more
Abstract:
Student organisations offer many opportunities to try out numbers of real projects with real budgets and deadlines. However, the high turnover of members in these organizations and imperfect knowledge transfer between the generations slow down the improvements and realization of different projects. This diploma thesis describes planning, preparation, implementation and evaluation of a specific project …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2012
  • Supervisor: Renáta Kunstová
  • Reader: Tomáš Bort

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33565