Bc. Aneta Nejedlá

Bakalářská práce

Benefity a negativa současné prenatální péče a případný vliv nocebo-efektu na psychiku ženy

Positive and Negative Aspects of Contemporary Prenatal Care and Possible Influence of Nocebo-Effect on Women's Mental Condition
Anotace:
Závěrečná bakalářská práce na téma Benefity a negativa současné prenatální péče a případný vznik nocebo-efektu na psychiku ženy do hloubky popisuje vznik, vývoj a současnou myšlenku vedení prenatální péče v České republice. Cílem práce je popsat pozitiva a negativa stylu vedení prenatální péče lékařem a zjistit, zda má vliv na psychiku ženy, popřípadě jaký. Práce je zaměřena na pocity a emoce žen, …více
Abstract:
The final Bachelor thesis named Positive and Negative Aspects of Contemporary Prenatal Care and Possible Influence of Nocebo-Effect on Women's Mental Condition describes into depth creation, development and current prenatal care in Czech Republic. The goal of this document is to depict benefits and harms of the style of leading prenatal care by a doctor and to find out if it has an influence on women …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Radan Doubek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka