Theses 

Benefity a negativa současné prenatální péče a případný vliv nocebo-efektu na psychiku ženy – Bc. Aneta Nejedlá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka

Bc. Aneta Nejedlá

Bakalářská práce

Benefity a negativa současné prenatální péče a případný vliv nocebo-efektu na psychiku ženy

Positive and Negative Aspects of Contemporary Prenatal Care and Possible Influence of Nocebo-Effect on Women's Mental Condition

Anotace: Závěrečná bakalářská práce na téma Benefity a negativa současné prenatální péče a případný vznik nocebo-efektu na psychiku ženy do hloubky popisuje vznik, vývoj a současnou myšlenku vedení prenatální péče v České republice. Cílem práce je popsat pozitiva a negativa stylu vedení prenatální péče lékařem a zjistit, zda má vliv na psychiku ženy, popřípadě jaký. Práce je zaměřena na pocity a emoce žen, které se objevují při návštěvách prenatální poradny. Výzkum byl proveden pomocí kvalitativní metody založené na rozhovorech se ženami.

Abstract: The final Bachelor thesis named Positive and Negative Aspects of Contemporary Prenatal Care and Possible Influence of Nocebo-Effect on Women's Mental Condition describes into depth creation, development and current prenatal care in Czech Republic. The goal of this document is to depict benefits and harms of the style of leading prenatal care by a doctor and to find out if it has an influence on women's psyche or moreover what kind of the influence. The thesis is focused on feelings and emotions of women appearing during visits of prenatal offices. The investigation was performed using a qualitative method based on interviews with women.

Klíčová slova: prenatální péče, prenatální poradna, těhotenství, psychika v těhotenství, nocebo-efekt, emoce, pocity

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Radan Doubek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 22:20, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz