Bc. Hana Havířová, DiS.

Master's thesis

Environmentální výchova jako průřezové téma v edukaci žáků základní školy speciální

Environmental education as a cross-cutting theme in the education of special elementary school students
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou Environmentální výchovy jako průřezového tématu v edukaci žáků základní školy speciální. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na problematiku mentálního postižení. Vymezuje pojem mentálního postižení, zabývá se klasifikací, etiologií a popisuje psychické zvláštnosti osob s mentálním postižením. V další části se věnuje oblasti edukace žáků se středně těžkým …more
Abstract:
Diploma thesis deals with the environmental education as a cross-cutting theme in the education of special elementary school students. The theoretical part is focused on the issue of mental disability. It defines the concept of mental disability, deals with classification, etiology and describes the psychological peculiarities of people with mental disabilities. The next section is devoted to the education …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 5. 2017
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta