Bc. Radka Wernerová, DiS.

Diplomová práce

Sociální konstrukce intervence s klienty s duální diagnózou (závislost na alkoholu a duševní onemocnění) v doléčovacích centrech u sociálních pracovníků a psychoterapeutů

Social construction of intervention with clients with dual diagnosis (alcohol addiction and psychological disorders) in aftercare centers by social workers and psychoterapeutists
Anotace:
Diplomová práce zkoumá sociální konstrukci intervence s klienty s duální diagnózou (závislost na alkoholu a duševní onemocnění) v doléčovacích centrech u sociálních pracovníků a psychoterapeutů. Zaměřuje se na způsoby, jakými sociální pracovníci a psychoterapeuti kategorizují, idealizují intervenci s klienty s DD a jaký při ní používají diskurz. Základem teoretické části bylo vymezení základních pojmů …více
Abstract:
The diploma work goes into a social construction of intervention with clients with dual diagnosis (alcohol addiction and psychological disorders) in aftercare centers by social workers and psychoterapeutists. It focuses on the ways in which social workers and psychotherapists categorize, idealize the intervention with clients with dual diagnosis and how they use the discourse. The basis of the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: Mgr. Magda Frišaufová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií