Bc. Radka Wernerová, DiS.

Master's thesis

Sociální konstrukce intervence s klienty s duální diagnózou (závislost na alkoholu a duševní onemocnění) v doléčovacích centrech u sociálních pracovníků a psychoterapeutů

Social construction of intervention with clients with dual diagnosis (alcohol addiction and psychological disorders) in aftercare centers by social workers and psychoterapeutists
Abstract:
Diplomová práce zkoumá sociální konstrukci intervence s klienty s duální diagnózou (závislost na alkoholu a duševní onemocnění) v doléčovacích centrech u sociálních pracovníků a psychoterapeutů. Zaměřuje se na způsoby, jakými sociální pracovníci a psychoterapeuti kategorizují, idealizují intervenci s klienty s DD a jaký při ní používají diskurz. Základem teoretické části bylo vymezení základních pojmů …more
Abstract:
The diploma work goes into a social construction of intervention with clients with dual diagnosis (alcohol addiction and psychological disorders) in aftercare centers by social workers and psychoterapeutists. It focuses on the ways in which social workers and psychotherapists categorize, idealize the intervention with clients with dual diagnosis and how they use the discourse. The basis of the theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Reader: Mgr. Magda Frišaufová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií