Hana Zajícová

Bakalářská práce

Metodologie Six Sigma

The Six Sigma methodology
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá popisem statistických základů a jednotlivých kroků Six Sigma, které popisuje model DMAIC. Zaměřuje se na statistickou regulaci procesu a regulační diagramy. Hlavním cílem práce je zhodnotit možnosti využití regulačních diagramů srovnáváním, konkrétně regulačního diagramu pro podíl neshodných jednotek neboli p-diagramu a popsat jeho vlastnosti pomocí operativní charakteristiky …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the desription of the statistical foundations and individual steps of Six Sigma, which are descibed by the DMAIC model. The thesis focuses on statistical process control and control charts. The main goal is to evaluate the possible use of control charts for attributes, namely the control chart for fraction nonconforming or p-diagram and to describe its properties expressed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: Eva Jarošová
  • Oponent: Ivana Malá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21680

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie