Ing. Roman Nahálka

Bakalářská práce

Modelování cen elektřiny

Electricity price modeling
Abstract:
This bachelor thesis deals with modeling and forecasting next-day hourly spot prices of electricity. I compare forecast abilities of selected linear models using data from Power Exchange Central Europe (PXE). After finding the most suitable specification for each model I will make 24-step-ahead predictions of electricity prices. I will then compare the results based on preselected criteria and choose …více
Abstract:
V tejto bakalárskej práci sa venujem modelácii a predikcii next-day hodinových spotových cien elektrickej energie. Na dátach z Power Exchange Central Europe (PXE) porovnám predikčné schopnosti vybraných lineárnych modelov. Po vybraní najvhodnejších špecifikácií pre jednotlivé modely vykonám 24-krokové predikcie cien elektriny. Výsledky potom porovnám na základe dopredu stanovených kritérií a vyberiem …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika