Ing. Monika Bírová

Bakalářská práce

Komparácia operatívneho a finančného leasingu ako zdroja financovania podnikovej investície

Comparison of operative and financial leasing as a source of financing business investment
Abstract:
My thesis „comparison of financial and operational leasing as a resource of company’s investments“ covers the topic of utilization of leasing financing which is becoming more and more popular. It describes both kinds of leasing financing, its history and usage in Czech republic, advantages and disadvantages. The theoretical part also includes the effect of this year’s tax reform on financial leasing …více
Abstract:
Bakalárska práca s názvom „Komparácia finančného a operatívneho leasingu ako zdroja podnikovej investície“ spracováva problematiku využitia leasingového financovania, ktoré je v poslednej dobe stále obľúbenejšie. Popisuje obidva druhy leasingového financovania, históriu, ich výhody, nevýhody. Teoretická časť obsahuje aj dopad daňovej reformy z 1.1.2008 a stručný popis postupu uzatvorenia leasingovej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2009
  • Vedoucí: Ing. Petr Vaškovic
  • Oponent: Mgr. Jiří Horký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance