Lenka Pivoňková

Bakalářská práce

A Discourse Analysis: The Identity of a Woman in Ads

A Discourse Analysis: The Identity of a Woman in Ads
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on formation of woman´s identity in the discourse of advertising. Thesis is composed of a theoretical and analytical part. The first theoretical part deals with basic fundamentals of advertising, gender identity, discourse, verbal communication, and partially discusses visual means of advertising. Second part of this thesis analyzes a research corpus. For the purposes …více
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu identity ženy pomocí reklamního diskursu. Práce se skládá z teoretické a praktické části. První, teoretická část, pojednává o reklamě, generové identitě, diskursu a v neposlední řadě o verbálním a okrajově i vizuálním obsahu reklamy. V praktické části se práce věnuje analýze reklamního korpusu. Pro účely této práce byl náhodně vybrán korpus čtyřiceti pěti celostránkových …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016
Zveřejnit od: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Katarína Nemčoková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pivoňková, Lenka. A Discourse Analysis: The Identity of a Woman in Ads . Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe