Bc. Terezie Stoszková

Bakalářská práce

Srovnání vybraných děl Jane Austenové a Karoliny Světlé se zaměřením na ženskou hrdinku a etické otázky

Comparison of selected works of Jane Austen and Caroline Bright, focusing on female heroines and ethical issues
Anotace:
Bakalářská diplomová práce Srovnání vybraných děl Jane Austenové a Karoliny Světlé se zaměřením na ženskou hrdinku a etické otázky se věnuje ženským hrdinkám, zobrazení jejich jednání a prožívání v románech Pýcha a předsudek, Rozum a cit (Jane Austenová) a Kříž u potoka, Vesnický román (Karolina Světlá). Pokouší se o literárně-estetický rozbor vybraných fenoménů s etickou relevancí v těchto dílech …více
Abstract:
Diploma thesis Srovnání vybraných děl Jane Austenové a Karoliny Světlé se zaměřením na ženskou hrdinku a etické otázky, focusing on female heroines and ethical issues is concentred on heroines, their act and feelings in novels Pride and Prejudice, Sense and Sensibility (Jane Austenová) and Kříž u potoka, Vesnický román (Karolina Světlá). The thesis tries to make a literary-aesthetic analysis of chosen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika