Bc. Leila Inštitorisová

Diplomová práce

The impact of the language barrier on immigrants’ labor market integration

The impact of the language barrier on immigrants’ labor market integration
Anotace:
Cieľom diplomovej práce je poukázať na úlohu jazyka ako hlavného faktora zamestnanosti migrantov s využitím údajov prieskumu pracovných síl z roku 2014, ktorý obsahuje špeciálny modul orientovaný na prisťahovalcov, ich jazykovú spôsobilosť a účasť v jazykových kurzoch. Predpokladá sa, že znalosť jazyka zohráva úlohu pri hľadaní zamestnania migrantov. Nedávne štúdie ukazujú, že existuje vzťah medzi …více
Abstract:
The objective of this thesis is to highlight the role of language as a major employment factor of migrants using the Labor Force Survey data from 2014 that includes a special module oriented on immigrants, their language proficiency and participation in a language course. The proficiency of the language is hypothesized to play a role in migrants’ job search. Recent studies show that there is a relationship …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Martin Guzi, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta