Bc. Leila Inštitorisová

Master's thesis

The impact of the language barrier on immigrants’ labor market integration

The impact of the language barrier on immigrants’ labor market integration
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je poukázať na úlohu jazyka ako hlavného faktora zamestnanosti migrantov s využitím údajov prieskumu pracovných síl z roku 2014, ktorý obsahuje špeciálny modul orientovaný na prisťahovalcov, ich jazykovú spôsobilosť a účasť v jazykových kurzoch. Predpokladá sa, že znalosť jazyka zohráva úlohu pri hľadaní zamestnania migrantov. Nedávne štúdie ukazujú, že existuje vzťah medzi …more
Abstract:
The objective of this thesis is to highlight the role of language as a major employment factor of migrants using the Labor Force Survey data from 2014 that includes a special module oriented on immigrants, their language proficiency and participation in a language course. The proficiency of the language is hypothesized to play a role in migrants’ job search. Recent studies show that there is a relationship …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Martin Guzi, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta