Martina Koryčanská

Bakalářská práce

Logistika při zásahu jednotky požární ochrany

Logistics when the Fire Protection Unit is Hit
Anotace:
Bakalářská práce na téma "Logistika při zásahu jednotky požární ochrany" je zaměřena na logistiku a logistické zabezpečení jednotek požární ochrany v období připravenosti, resp. pohotovosti jednotky před vyhlášením vzniklé mimořádné události a vlastním výjezdem. Dále řeší časové období účasti při konkrétním zásahu s využitím prvků a věcných prostředků logistiky při záchranných činnostech na místě zásahu …více
Abstract:
The bachelor thesis on "Logistics in case of fire protection unit intervention" focuses on logistics and logistics of fire protection units in the period of readiness, resp. alertness of the unit prior to the announcement of the occurrence of an emergency and its own exit. It further solves the time period of participation in a concrete intervention with the use of logistics elements and assets in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Strohmandl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Koryčanská, Martina. Logistika při zásahu jednotky požární ochrany. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe